thân vòi sen bằng nhựa và các bộ phận phun

2023-07-08

Chúng tôi đã tùy chỉnh thân vòi hoa sen bằng nhựa cho một trong những khách hàng của chúng tôi từ gà tây, họ đã đến thăm nhà máy của chúng tôi khi khuôn đã hoàn thành. Bên cạnh khuôn vòi hoa sen, chúng tôi cũng làm khuôn các bộ phận bằng nhựa cho anh ấy. Và theo yêu cầu của họ, chúng tôi làm 1000 bộ sản phẩm để anh ấy giao hàng cùng với khuônplastic injection hand shower