Máy phun lớn nhất của chúng tôi

Đây là máy phun lớn nhất mà chúng tôi có, 1228 tấn. Có thể sản xuất các bộ phận bằng nhựa có kích thước 150 * 120cm. Chúng tôi sử dụng máy này để sản xuất vỏ máy tính lớn, vỏ xô chân bong bóng, vỏ điều hòa, v.v.