khuôn cốc nhựa tùy chỉnh

2023-07-15

Khuôn cốc nhựa được tùy chỉnh cho một trong những khách hàng của chúng tôi từ gà tây, chúng tôi hoàn thành nó trong khoảng 40 ngày và tạo mẫu này để kiểm tra khuôn và giao mẫu cho khách hàng của chúng tôi để xác nhận, khách hàng này đã đặt hàng 4 khuôn từ chúng tôi trong 3 tháng